Hans benoemd tot Erelid tijdens ALV

Op maandag 9 april waren bijna 30 seniorleden aanwezig voor de Algemene Ledenvergadering bij onze vereniging. De bestuursleden Hans van Leeuwen en Laura van der Meer waren aftredend. Voor Hans is een nieuwe Voorzitter gevonden in de persoon van Fred van der Meer. Laura wil zich verder concentreren op de post PR en Communicatie en zij is daar ook voor benoemd. De vacature voor wedstrijdsecretaris Senioren staat na dit seizoen open en de vereniging hoopt dat er een aanmelding komt om deze post op te vangen. Ook Bjorn van der Voort had aangegeven dat hij tussentijds uit wilde stappen. Gelukkig gaat onze hoofdtrainer voor de jeugd wel gewoon door als trainer. De vereniging wenst hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging in zijn werkkring. De contacten tussen jeugd en bestuur verloopt op dit moment heel soepel door Lennert Eikelenboom.


 

 

 

 

 

Daarmee kwam er voor Hans een eind aan 34 jaar besturen. Eerst als Jeugdcommissaris later als Voorzitter. Tijdens de vergadering heeft de Secretaris het woord genomen en is er besloten om Hans Erelid van de Vereniging Play Fair te maken. Met een schild, een oorkonde en een speldje werd Hans in het zonnetje gezet. De bloemen werden overhandigd aan zijn partner Maaike Bloemsma.

OORKONDE

De Algemene Ledenvergadering benoemt op 9 april 2018

Hans van Leeuwen

tot

Erelid van TTV Play Fair

Wegens zijn grote inzet en verdiensten:

  • In 1984 kwam hij als 21-jarige in het bestuur met de functie Jeugdcommissaris. Hij volgde daarmee Fred Brand op die van werkkring veranderde en op zaterdagmiddag niet vaak meer aanwezig kon zijn.
  • Deze functie heeft hij gedurende ruim 20 jaar uitgeoefend. met zijn 21 jaar was hij het jongste bestuurslid dat Play Fair ooit heeft gekend.
  • In het verlengde hiervan was hij ook de (mede-)organisator en kartrekker van het eerste jeugdkamp dat in de jaren 90 werd georganiseerd.
  • In de jaren dat hij actief was als Jeugdcommissaris/wedstrijdsecretaris jeugd behaalde hij in 1998 in een opleiding van 10 lange zondagen samen met Bjorn van der Voort het Jeugdtrainersdiploma en nam hij de jeugdtrainingen over van Mars de Rijk. Ruim 15 jaar trainde hij samen met Bjorn wekelijk de beginnende en gevorderde jeugd.
  • In 2003 werd hij de 4e voorzitter van de vereniging in bijna 60 jaar. Hij is 15 jaar voorzitter van Play Fair geweest en vertegenwoordigde in die periode de vereniging richting diverse externe instanties, zette het Gebruikersoverleg van het Spant op, sprak de Gemeenteraad toe toen deze het onzalige plan had bedacht om Het Spant te sluiten, reikte de prijzen uit tijdens de Clubdag
  • In de tijd dat Play Fair een landelijk spelend damesteam had trad hij op als begeleider en chauffeur van dit team. In het competitieseizoen reed hij vele kilometers om de dames tijdig in de (soms wat verder weg gelegen en haast onvindbare) speelzaal te krijgen. Ter plekke zorgde hij ervoor dat de dames van de nodige drankjes en hapjes werden voorzien.
  • Uitvoerder van allerlei andere werkzaamheden en klussen achter de schermen. Denk daarbij aan zijn functie als lid van de Materialencommissie, de organisatie van het 6-landencadettentoernooi, de nodige activiteiten ten behoeve van de kerstactie en later de stroopwafelactie, het beheer van de ledenadministratie, de bijzonder geslaagde interland Nederland-Italië, de nodige werkzaamheden ten behoeve van de jaarlijkse Rommelfair, werkte mee aan het opvangen van buitenlandse bezoekers op Schiphol toen de Tafeltennisbond de EK’s en WK’s in Nederland organiseerde.