Bericht van de penningmeester

Logo Play Fair

Beste leden van Play Fair,

Het is jammer dat alle tafeltennisactiviteiten op dit moment geen doorgang kunnen vinden in verband met de coronacrisis. Maar onze gezondheid is belangrijker, dus houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid en de NTTB.

Het bestuur vroeg zich af wat de gevolgen hiervan zijn met betrekking tot onze contributie. Alle kosten lopen gewoon door, omdat die vaak zijn gebaseerd op vastgelegde contracten. Dit geldt ook voor de zaalhuur en de contributie aan de NTTB. Het hoofdbestuur van de NTTB heeft de verenigingen geadviseerd ook de contributie (zowel basis als competitieopslag) van de leden gewoon door te laten lopen.

Het bestuur heeft daarom besloten geen kortingen en tijdelijke stopzetting van de contributie te verlenen. Onze contributie loopt dus gewoon door.

De leden die door de coronacrisis getroffen worden in hun inkomsten en daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn de contributie te betalen willen wij toch enigszins tegemoet komen door een regeling treffen. Die houdt in dat de betaling van de contributie kan worden uitgesteld naar een later tijdstip, dan wel dat er – bij uitzondering – kwijtschelding wordt verleend voor een deel van de contributie. Wij verzoeken de leden die hiervoor in aanmerking willen komen contact op te nemen met onze penningmeester Emiel Bunck per email: .

 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie in deze spannende tijd toe: Blijf gezond!

Met vriendelijk groet,

Bestuur TTV Play Fair