Besluiten rondom het coronavirus

Logo Play Fair

Op 1 april jl. stond de bestuursvergadering in het teken van de gevolgen van de corona-crisis voor onze vereniging.

Competitie

Het meest in het oog springende gevolg weten we natuurlijk allemaal: de voorjaarscompetitie is gestopt en zal niet worden hervat. Er zullen geen promoties of degradaties zijn. Iedereen zal in de najaarscompetitie 2020 in principe in dezelfde klasse spelen. Uiteraard kunnen er wel teamwijzigingen plaatsvinden.

Trainingen

De trainingen zullen ten minste tot 28 april niet doorgaan. Pas eind april wordt besloten of de zaal weer opengaat en de trainingen hervat kunnen worden tot de zomersluiting. Dus héél misschien in mei of wellicht in juni kunnen we nog even spelen. Tegen die tijd volgt nader bericht.

Agenda

De volgende besluiten zijn genomen ten aanzien van de agenda:

  • De Algemene Ledenvergadering wordt verschoven naar maandag 7 september 2020.
  • De Rommelfair wordt verschoven naar zaterdag 10 oktober 2020.
  • De viering van ons 60-jarig jubileum, inclusief het oud-leden toernooi, wordt een jaar doorgeschoven en zal worden gehouden in het volgende voorjaar. Vooralsnog is dat vastgelegd voor het weekend van 28 en 29 mei 2021.
  • Het Familietoernooi van 6 juni dit jaar wordt geannuleerd en over een jaar opnieuw georganiseerd.

Financiën

Ten slotte is er uitgebreid gesproken over de financiële gevolgen voor de vereniging, met name omdat het duidelijk is dat de zaalhuur vooralsnog gewoon geïnd zal worden. De penningmeester zal de gevolgen daarvan in een bericht in de nieuwsbrief toelichten.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Het bestuur, Emiel, Antoinette, Laura, Sabine, Hans