Positief bericht in deze tijd!

Vorig jaar zijn we als vereniging het contact aangegaan met De Driemaster. Zij zijn een stichting vanuit de gemeente Kaag en Braassem die subsidie’s verstrekt aan heel veel verschillende doelen. Er is uitgebreid gesproken over hoe wij als vereniging daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Het belangrijkste uitgangspunt van De Driemaster is het feit dat wij iets voor de bewoners van Kaag en Braassem terug moeten doen.

Daaruit is het idee ontstaan om een toernooi voor onze buitenlandse medemens te organiseren. Dit toernooi is uitgebreid aanbevolen via verschillende wegen. De plaatselijke kranten, Social media, onze website en zelfs Kaag en Braassem radio heeft hier een artikel aan gewijd.

Dat heeft er toe bijgedragen om ons voor dit jaar een subsidie van € 500,- te verstrekken mits wij de actie herhalen en uitbreiden waar dat mogelijk is. We krijgen hulp van De Driemaster om dit toernooi nog meer onder de aandacht van de juiste groep mensen te brengen.

Daarom zal, zodra het competitieschema bekend is, een datum worden geprikt om dit toernooi weer op onze agenda te zetten.

Hopelijk is de hele crisis achter de rug en kunnen we dan met frisse energie weer aan de slag met onze sport!