We mogen weer beginnen!

Goedkeuring

Nadat op 24 juni door het kabinet het groene licht was gegeven voor de binnensport per 1 juli, zijn we direct aan de slag gegaan. Er moest een corona-protocol worden gemaakt en dat moest door de gemeente worden goedgekeurd.

Op 30 juni heeft de gemeente laten weten dat ons protocol goed is en dat we per 1 juli kunnen starten. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Denk er zelf goed over na of je wilt meedoen, maar we hopen uiteraard dat jullie weer enthousiast zijn. We kijken hoe we de zaal het beste kunnen inrichten, de looproutes plannen en de hygiëne gaan waarborgen, maar daar gaan we met elkaar wel uitkomen.

Senioren

Dit geldt in elk geval voor de senioren voor de vrijdag- en dinsdagavonden en woensdagmiddagen tot en met 17 juli. Let op: de komende 3 weken t/m 17 juli gaat ’t Spant op vrijdagavond pas om 20:30 open.

Er is nog overleg of we in de zomerperiode door kunnen spelen op de woensdagmiddag en vrijdagavond, daarover volgt nog nader bericht.

Jeugd

Voor de jeugdgroep hebben we minder positief nieuws. Maar dat heeft niet direct met corona te maken. Lennert moet een nieuwe woning verbouwen en gaat binnenkort verhuizen en Björn moet voorlopig op zaterdagmorgen werken (vanwege corona-achterstanden). Vervolgens bleek uit de enquête dat er voor de zomerperiode weinig aanmelding is bij de jeugd.

Dat betekent dat de jeugdgroep pas op dinsdag 1 september weer van start gaat!

Protocol

Zoals gezegd moet er een corona-protocol zijn waar we ons aan gaan houden. Dat kun je hier op de website vinden en zal ook in ’t Spant op het prikbord komen. Lees dat vooral goed door!

Van te voren melden!

Een belangrijk punt in het protocol is dat we (senior spelers) voorlopig trainen en spelen op basis van aanmelding. Wie wil spelen op de vrijdagavond, dinsdagavond of woensdagmiddag meldt zich van te voren via nieuwsbrief@ttv-playfair.nl of via WhatsApp of telefoon (06-51518618) bij Hans Brand. Doel hiervan is om bij een onverhoopte besmetting, een contactenlijst aan de GGD te kunnen overleggen.

Reserveren voor de Spantbar

Omdat ook voor de Spantbar gereserveerd moet worden, kunnen we dat combineren. Geef in je aanmelding van te voren ook aan of je na het spelen op vrijdagavond nog iets in de Spantbar wil gebruiken. Dan maken we voor ons clubje een gezamenlijke reservering.