TafeltennisMasterz

NOC*NSF en de sportbonden trekken gezamenlijk op in het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’. Een van de belangrijkste hulpmiddelen is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de tafeltennissers te bevorderen, is ‘TafeltennisMasterz’ geïntroduceerd.

Hiermee vergroot je je kennis van de spelregels. Maar je leert ook over gedrag en sportiviteit in en om de wedstrijden. Het halen van het spelregelbewijs wordt verplicht. Eerst voor de jeugd, maar later ook voor de senioren.

Misschien is het nu wel juist de tijd om dat diploma te halen. Het is niet heel ingewikkeld. Maar je moet toch goed opletten! Ik (Hans Brand) vond het erg leuk om te doen. Je steekt er toch weer wat van op. Ga naar de site www.tafeltennismasterz.nl en doe je best! Ook is er een leuke podcast  waarin Mirjam Kloppenburg alles over Masterz uitlegt.