Nieuwe Leden van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april jl. zijn 3 leden van Play Fair benoemd tot Lid van Verdienste. Dat zijn leden die zich gedurende lange tijd en/of op een bijzondere manier hebben ingezet voor de vereniging. Fred werd ‘overvallen’ tijdens het klussen en Piet en Ton tijdens de digitale vergadering, waarbij ze live het speldje en aandenken kregen uitgereikt door respectievelijk partner Antoinette en dochter Sjoukje.

Fred maakt al 24 jaar deel uit van de Rommelfaircommissie en was voor die tijd al de spreekmeester en raddraaier op de fair. Hij heeft 8 jaar in het bestuur gezeten en heeft in de jaren tachtig ook vier jaar het clubblad gemaakt.

Piet heeft vanaf het eerste jubileum de kar getrokken in de jubileumcommissies, heeft in de jaren 80 nog enkele jaren in het bestuur en de rommelfaircommissie gezeten en is zo mogelijk vaste scheidsrechter bij de clubkampioenschappen.

Ton heeft al zolang de materialencommissie bestaat, naar schatting zeker 46 jaar, daar deel van uitgemaakt en heeft al heel wat klussen voor de vereniging geklaard.

Alle drie van harte gefeliciteerd. Jullie worden toegevoegd aan het volgende rijtje: Arnold Heuzen, André van Zon, Antoinette de Jong, Cora van Dijk, Laura van der Meer, Hans Brand en Jos de Graaf. Daarnaast hebben we nog de leden van verdienste die ook erelid zijn: Harry Heuzen, Ruud Mollers en Hans van Leeuwen én de erevoorzitter Mars de Rijk.