Agenda

Algemene Ledenvergadering

Vanwege de corona-maatregelen is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  van onze vereniging Play Fair verschoven naar maandag 7 september 2020.

Alle leden en vrienden van Play Fair zijn welkom op deze avond in de muziekzaal van ’t Spant. Komt allen! Het wordt een bijzondere avond!

Rommelfair

Om 13.00 uur gaan de deuren open voor de 41ste Rommelfair bij Play Fair. Maar … de grote rommelmarkt in de bekende vorm zal verdwijnen. We gaan niet meer spullen ophalen, opslaan en sorteren, naar het Spant brengen, inrichten, verkopen en restanten weer afvoeren. Wel willen we particulieren, leden en niet-leden gelegenheid geven om (tegen kostendekking) een stukje kraam in te richten en spullen te verkopen. Dus een kleinere rommelmarkt.

Daarnaast willen we weer de oude formule van Fancy Fair terughalen, met leuke spellen, schminken en misschien een springkussen voor de kleintjes, Rad van Avontuur, de kluis en de bekende loterijen. Veel moet nog worden ingevuld, dus iedereen die een ludiek idee heeft … kom er maar mee! Het mag van alles zijn, van hoefijzerwerpen tot tafeltennis, met als basisgedachte dat Play Fair een leuke middag voor het dorp verzorgt.

Tot 17.00 uur kunt u de Rommelfair bezoeken en de kramen langs gaan, een gokje wagen bij het draaiend rad en meedoen aan de verschillende loterijen.

Zie voor meer informatie de speciale Rommelfair-pagina.

Oud-leden Jubileum toernooi

Op vrijdagavond 28 mei 2021 zal er een oud-leden toernooi georganiseerd worden. Iedereen die lid is geweest of nog steeds lid is wordt van harte uitgenodigd zich te melden via email .

Wil of kun je niet meer meedoen aan het toernooi, dan ben je natuurlijk toch van harte welkom in onze zaal en op de tribune om met elkaar oude herinneringen te delen en iedereen aan te moedigen.

 

60 jarig Jubileum Play Fair

Logo Play Fair

13 mei 1960 is onze vereniging Play Fair opgericht.

Dat betekent dat we 60 jaar bestaan en dat moet gevierd worden. Helaas kan dit niet in 2020 worden gevierd; het feest is doorgeschoven naar 29 mei 2021. Het feest zal er niet minder om zijn. De jubileumcommissie zal ons allen, leden, oud-leden en belangstellenden, verrassen met verschillende activiteiten.

Zet de datum maar alvast in jullie agenda!