Algemene Ledenvergadering 2021 – DIGITAAL

Alle leden en vrienden van Play Fair zijn welkom om op maandagavond 12 april 2021 om 20:00 uur de ALV van Play Fair bij te wonen. Gezien de voortdurende corona-maatregelen, kunnen we deze vergadering niet in ’t Spant houden. Omdat we de ALV niet weer willen verplaatsen is besloten om de vergadering online te houden.

De link om mee te kunnen doen wordt tijdig, inclusief de vergaderstukken, aan alle leden verstuurd.

We kijken samen terug op het bewogen afgelopen jaar. Financieel was het een bijzonder jaar en we delen graag de laatste financiële positie van de vereniging. Maar uiteraard kijken we samen ook weer naar hoe we verder kunnen en welke activiteiten we daarvoor allemaal gaan ontplooien.