Nieuws

We mogen weer beginnen!

Goedkeuring

Nadat op 24 juni door het kabinet het groene licht was gegeven voor de binnensport per 1 juli, zijn we direct aan de slag gegaan. Er moest een corona-protocol worden gemaakt en dat moest door de gemeente worden goedgekeurd.

Op 30 juni heeft de gemeente laten weten dat ons protocol goed is en dat we per 1 juli kunnen starten. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Denk er zelf goed over na of je wilt meedoen, maar we hopen uiteraard dat jullie weer enthousiast zijn. We kijken hoe we de zaal het beste kunnen inrichten, de looproutes plannen en de hygiëne gaan waarborgen, maar daar gaan we met elkaar wel uitkomen.

Senioren

Dit geldt in elk geval voor de senioren voor de vrijdag- en dinsdagavonden en woensdagmiddagen tot en met 17 juli. Let op: de komende 3 weken t/m 17 juli gaat ’t Spant op vrijdagavond pas om 20:30 open.

Er is nog overleg of we in de zomerperiode door kunnen spelen op de woensdagmiddag en vrijdagavond, daarover volgt nog nader bericht.

Jeugd

Voor de jeugdgroep hebben we minder positief nieuws. Maar dat heeft niet direct met corona te maken. Lennert moet een nieuwe woning verbouwen en gaat binnenkort verhuizen en Björn moet voorlopig op zaterdagmorgen werken (vanwege corona-achterstanden). Vervolgens bleek uit de enquête dat er voor de zomerperiode weinig aanmelding is bij de jeugd.

Dat betekent dat de jeugdgroep pas op dinsdag 1 september weer van start gaat!

Protocol

Zoals gezegd moet er een corona-protocol zijn waar we ons aan gaan houden. Dat kun je hier op de website vinden en zal ook in ’t Spant op het prikbord komen. Lees dat vooral goed door!

Van te voren melden!

Een belangrijk punt in het protocol is dat we (senior spelers) voorlopig trainen en spelen op basis van aanmelding. Wie wil spelen op de vrijdagavond, dinsdagavond of woensdagmiddag meldt zich van te voren via of via WhatsApp of telefoon (06-51518618) bij Hans Brand. Doel hiervan is om bij een onverhoopte besmetting, een contactenlijst aan de GGD te kunnen overleggen.

Reserveren voor de Spantbar

Omdat ook voor de Spantbar gereserveerd moet worden, kunnen we dat combineren. Geef in je aanmelding van te voren ook aan of je na het spelen op vrijdagavond nog iets in de Spantbar wil gebruiken. Dan maken we voor ons clubje een gezamenlijke reservering.

Corona protocol Play Fair

Aangepaste regels voor tafeltennistrainingen in ’t Spant Leimuiden

TTV Play Fair is blij dat er weer in ’t Spant getraind en gespeeld mag worden, maar dat moet wel gebeuren onder een aantal voorwaarden en speciale regels.

Uitgangspunten voor binnensporten per 1 juli zijn:

 • Binnensporten is mogelijk voor sporters van alle leeftijden, waarbij er tijdens het sporten niet meer 1,5 meter afstand bewaard hoeft te worden.
 • Buiten het sporten – dus ook in ’t Spant – geldt voor iedereen vanaf 18 jaar de anderhalve-meter-regel.

De volgende regels zullen worden gehandhaafd:

 • Wie wil spelen op de vrijdagavond of woensdagmiddag meldt zich van te voren via of via WhatsApp of telefoon (06-51518618) bij Hans Brand. Doel hiervan is om bij een onverhoopte besmetting, een contactenlijst aan de GGD te kunnen overleggen. Hans Brand houdt deze lijst bij en zal de lijsten maximaal 4 weken bewaren.
 • De jeugdspelers die willen trainen op zaterdag hoeven dat niet te melden.
 • De toiletten kunnen worden gebruikt, in ’t Spant is aangegeven dat er één persoon tegelijk in een toiletunit is toegestaan. Probeer gebruik van het toilet tot een minimum te beperken; ga thuis, voordat je vertrekt.
 • De kleedkamers en douches in ’t Spant zullen we vooralsnog niet gebruiken. Kom in sportkleding en trek je zaalschoenen aan in de gang of een rustig hoekje in ‘t Spant. Als die regel wordt versoepeld, laten we dat weten via de Nieuwsbrief.
 • Ouders die junior-spelers naar ’t Spant brengen, doen dat tot aan de buitendeur van ’t Spant. Voor het ophalen wacht u buiten.
 • Spelers en ouders volgen zo nodig de aanwijzingen van trainers en begeleiders van Play Fair.
 • Houd in de gangen van ’t Spant altijd zoveel mogelijk rechts, zodat men elkaar met gepaste afstand kan passeren.
 • Was de handen zowel vóór als na het sporten grondig, volgens de RIVM richtlijnen. Er staat een pompje met ontsmettende handzeep bij de ingang van de zaal.
 • Als de Spantbar open is, dan gelden daar de regels voor de horeca, de beheerder van de Spantbar zal die uitleggen en handhaven. Vooralsnog is toegang tot de bar alleen toegestaan op basis van reservering.

Voor het inrichten van en spelen in de zaal geldt:

 • Kom niet eerder dan vijf minuten voor de training naar ‘t Spant en ga direct na afloop van de training naar huis. Indien na afloop van de vrijdagavondtraining de Spantbar is gereserveerd, kan men die gebruiken.
 • Trainers/begeleiders zijn ruim van tevoren aanwezig voor het klaarzetten van de materialen.
 • Er worden maximaal 6 tafels opgesteld, zodat de afstand tussen de tafels ongeveer 3 meter bedraagt.
 • Tussen de tafels worden afscheidingsdoeken geplaatst.
 • Het dubbelspel mag door iedereen worden gespeeld. Bepaal voor jezelf of je daaraan mee wil doen. Het is nooit een verplichting!
 • Langs de wand worden stoelen geplaatst op anderhalve meter van elkaar. Spelers die even pauzeren of wachten op hun beurt, zitten op een stoel en lopen niet rond.
 • Balletjes gaan vaak door de zaal, loop er niet zomaar achteraan, maar houd zo mogelijk de afstandsregel in de gaten.
 • Na afloop van de training zullen de materialen door trainers/begeleiders worden gereinigd en opgeborgen.

Daarnaast geldt uiteraard het kabinetsbeleid en de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Gebruik het gezonde verstand en doe geen dingen die anders ook niet mogen.
 • Doe de gezondheidscheck! Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, reuk- of smaakverlies.
 • Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts (vanaf 38° Celsius en hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Het is allemaal strak, maar nodig. Houd je aan de aanwijzingen, dan kunnen we weer van onze sport genieten én gezond blijven.

Zodra de overheid, NOC*NSF, NTTB en gemeente verdere versoepelingen doorvoeren, zullen we het protocol aanpassen en via de Nieuwsbrief kenbaar maken.

Bestuur Tafeltennisvereniging Play Fair

De Nieuwsbrief van mei/juni is verschenen – Kunnen we op 1 juli weer aan de slag?

Logo Play Fair

In deze mei/juni aflevering van onze nieuwsbrief lees je de nieuwtjes van de afgelopen maand, over de nieuwe NTTB App en of we mogelijk op 1 juli weer kunnen gaan spelen.

Of wij per 1 juli kunnen gaan tafeltennissen, hangt van een paar dingen af:

 • Eerst maakt NOC*NSF een Algemeen Binnensportprotocol. De verwachting is dat dit 12 juni is goedgekeurd.
 • Vervolgens maakt de NTTB op basis hiervan een Algemeen Tafeltennisprotocol.
 • Aanvullend op het Algemeen Tafeltennisprotocol maakt Play Fair een eigen protocol. Deze leggen we ter goedkeuring voor aan de gemeente, die het laatste woord heeft over het opengaan en gebruiken van de accommodatie per 1 juli.

In dat protocol moeten zaken geregeld worden over het aantal tafels, douchen, (reserveren voor) gebruik van de kantine, looproutes, enzovoort.
Als we toestemming krijgen om per 1 juli te beginnen, dan kunnen we tot zaterdag 18 juli spelen. Daarna gaat ’t Spant dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Op maandag 31 augustus gaat ’t Spant weer open en kunnen we weer verder, hopelijk onder meer normale omstandigheden.

Zodra er meer bekend is zullen we dat met een tussentijdse nieuwsbrief, op de website en via Facebook bekend maken.

De nieuwe NTTB App is beschikbaar

De NTTB App is sinds 1 juni te downloaden in de Appstore en Google Play store. Deze App is voor iedereen (NTTB-lid of geen NTTB-lid) beschikbaar en biedt diverse functies, met name op het gebied van wedstrijdsport.

De NTTB App vervangt de huidige ledenpas en bevat ook het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Dit digitale formulier kan in de najaarscompetitie naast de papieren versie gebruikt worden. Het is de intentie dat vanaf voorjaar 2021 het digitale formulier het papieren formulier volledig vervangt.
Kijk op de NTTB site voor meer informatie over deze App. Zie ook de pagina ‘Veelgestelde vragen en antwoorden over de NTTB App’.

Harry Heuzen 60 jaar lid van Play Fair

Jawel, vandaag 13 mei bestaat Play Fair 60 jaar én is Harry 60 jaar lid. Harry heeft zijn sporen bij de club wel verdiend. Hij was secretaris van 1965 tot 1985. Ontwerper van het eerste clubvaandel, het clubblad en het clublogo. In 1980 initiatiefnemer van de eerste Rommelfair en tot de dag van vandaag actief betrokken bij dat evenement. De huldiging zou natuurlijk op ons 60-jarig feest plaatsvinden, maar dat is uitgesteld; vandaag zijn alvast de bloemen uitgedeeld.

Harry gefeliciteerd!

60 jaar Play Fair!

13 mei 1960 – 13 mei 2020

Onze tafeltennisvereniging bestaat 60 jaar! Wat een groot feest had moeten worden onder normale omstandigheden. Er is lang voor gespaard en de jubileumcommissie was al lang bezig met voorbereidingen en had een prachtig programma in elkaar gezet. Voor het Oud-leden toernooi op vrijdag 15 mei druppelden al een tijdje de aanmeldingen binnen en veel leden hadden zich aangemeld voor de feestavond in de jaren 60-style. De jeugd verheugde zich op de komst van MJ-tafeltennis die zaterdag 15 mei met een prachtige tafeltennisspeeltuin het Spant zou sieren.

Al deze plannen worden een jaar doorgeschoven! En wat kunnen we nu dan doen?

Even terugblikken op 60 jaar Play Fair, hoe is het begonnen?, wie waren daarbij, wie zijn van grote betekenis geweest voor de club, welke hoogtepunten heeft de club meegemaakt? We duiken in de geschiedenis en starten met een woordje van Dhr. L. van Dueren, 1e Voorzitter van Play Fair.

Hoe “het” begonnen is? Tja, Leimuiden rond 1960: een aardig dorp; de oude kern en een kleine uitbreiding in een (de) kuil. En natuurlijk de verspreide boerderijen!

Een dorp met een prima zangvereniging, een toneelvereniging, een gymnastiekclub; echter géén fanfare, géén voetbalclub, laat staan een tennis-, hockey- of tafeltennisclub!

De eerste gesprekken tussen Kapelaan van Rijn en ondergetekende ging over de oprichting van een voetbalclub. Spoedig bleek echter, dat de gemeente (lees burgemeester) niet bereid was daaraan werkelijk wat te doen. Toen werden er alternatieven besproken en uit deze gesprekken is Play Fair geboren. Immers bij het bekendmaken van het idee een tafeltennisvereniging op te richten kwamen er veel en leuke reacties. Verder was er een zaal beschikbaar (het parochiehuis) en kwam er een financiële impuls van het kerkbestuur. En wat uiterst belangrijk was: er kwam een klein maar enthousiast kader met o.a. Mars de Rijk (wat een inzet!) en Harry Heuzen (steeds enthousiaster). 

Dit stukje heeft Dhr. van Dueren geschreven voor ons 25 jarig jubileum. En velen weten hoe dit verder is gegaan. Door een verhuizing is de Dhr. van Dueren afgetreden als Voorzitter en werd Mars de Rijk Voorzitter naast zijn werk voor de jeugd. Want wie is er nou niet bij Mars begonnen met trainen. Toen hij het stokje overgaf aan Ruud Mollers zaten er 24 jaren Voorzitterschap erop. Zo heeft Play Fair altijd een goed draaiend bestuur gehad dat in de loop van zoveel jaren, samen met de vele enthousiaste leden,  verschillende hoogtepunten hebben gerealiseerd. Wat denkt U van:

 • 40 jaar Rommelfair
 • het 6-landen kadettentoernooi
 • de hereninterlandwedstrijd tegen Italië
 • de kwart- en halve finales van de Nationale Jeugd Meerkampen
 • de kampweekenden
 • de uitwisseling met Franse tafeltennissers (1988) en later met 2 Apeldoornse verenigingen
 • de acties langs de deuren met eerst kerststukjes, later kerstbroden en de laatste jaren de stroopwafels
 • en natuurlijk de vele kampioenen die er in de loop van 60 jaar zijn geweest.
 • en welke vereniging heeft zijn eigen clublied (2 zelfs)!

We hopen nog lang voort te kunnen als tafeltennisvereniging in Leimuiden!

Hieronder stukjes geschiedenis in afbeelding!

Twee Koninklijke onderscheidingen bij Play Fair

In navolging van Mars de Rijk, Ruud Mollers, Hans van Leeuwen en Antoinette de Jong, hebben nu ook Laura van der Meer en Piet van Egmond van Play Fair een koninklijke onderscheiding gekregen.

Laura is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, met de volgende motivatie:

“Al vanaf 1973 lid van Fair Play uit Leimuiden. Vanaf jonge leeftijd betrokken bij de organisatie van activiteiten voor de vereniging. Vanaf 1989 wedstrijdsecretaris. Na 30 jaar die taken vorig jaar overgedragen, nu tijdelijk wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Ook inzet voor de clubtoernooien, de redactie van het clubblad en bestuurslid pr & communicatie. Ook regionaal actief voor de tafeltennissport in verschillende rollen. Met een extra warm hart voor de para-tafeltennissport. Collectant voor het KWF. Inzet voor de lokale parochie, vooral voor het parochieblad en het federatieblad.”

Piet is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, met de motivatie:

“Zowel op nationaal als internationaal niveau actief als vrijwilliger. Heeft een grote rol gespeeld voor de Internationale Tafel Tennis Federatie. Hij adviseert en helpt de internationale materiaalcommissie van de bond om de kwaliteit van de sport op hoog niveau te houden door continue te zorgen voor advies over en gebruik van materialen die aan de internationale eisen voldoen. Ook op nationaal niveau profiteert de tafeltennissport van hem; al 40 jaar scheidsrechter. Inmiddels bijzonder ervaren en op het hoogste niveau. Brengt zijn kennis over op jonge scheidsrechters en beoordeelt collega-scheidsrechters. Ook op lokaal niveau actief als collectant bij de Hartstichting.”

 

Beiden werden vanmorgen gebeld door de burgemeester en op de hoogte gebracht van het besluit van de Koning. Vervolgens zijn ze door familie en vrienden in het zonnetje gezet en konden ze de felicitaties, bloemen en champagne van veel – virtueel – belangstellenden in ontvangst nemen.

Laura en Piet, namens de vereniging Play Fair en haar bestuur: van harte gefeliciteerd.

De Nieuwsbrief van april is verschenen

Logo Play Fair

Lees in deze uitgebreide nieuwsbrief alles over de gevolgen van de corona-crisis voor onze vereniging berichten van het bestuur, van de penningmeester en van de wedstrijdsecretaris.

Gelukkig is er ook nog wat positief nieuws! Onder andere over Tafeltennis Masterz en subsidie voor een speciaal toernooi dat Play Fair organiseert.

Ga nu aan de slag met Tafeltennis Masterz!

Vanaf nu kan iedereen die dat wil, zijn spelregelkennis oefenen en eventueel zijn Spelregelbewijs halen. Dat kon natuurlijk al, maar het is nu niet meer nodig om vooraf contact te leggen met het bondsbureau om als lid ingevoerd te worden in het systeem.

Hoe je kunt registreren en inloggen wordt uitgelegd op deze pagina.

Emailadressen
Alleen als we van jou een correct emailadres en je voornaam hebben, kan je als tafeltennisser aan de slag met TafeltennisMasterz. Lukt het registreren niet, neem dan eerst contact op met de ledenadministrateur van je club om te controleren of je actuele emailadres en je voornaam is ingevoerd in het administratiesysteem van de Nederlandse Tafeltennisbond. Ook voor het gebruik van de digitale ledenpas en het digitaal wedstrijdformulier is het noodzakelijk dat het correcte emailadres is gekoppeld aan je bondsnummer.

Nu de sport stil ligt, is het een goed moment om je spelregelkennis bij te spijkeren en eventueel je Spelregelbewijs te halen!

Stuur je juiste emailadres aan .

Wereld Tafeltennis Dag!

Datum: maandag 6 april 2020
Land / gebied: Internationaal

Ping pong staat jaarlijks extra in de belangstelling op 6 april tijdens de ‘Wereld Tafeltennis Dag’ (World Table Tennis Day). Ingesteld in 2015 door de mondiale tafeltennisbond ITTF (International Table Tennis Federation).

Tafeltennis of pingpong is een sport waarbij twee of vier spelers een licht en hol balletje met een batje heen en weer slaan over een tafel met een net in het midden. Het doel van dit spel is de bal over het net te slaan op de tafelhelft van de tegenstander, op zo’n manier dat deze de bal niet correct of helemaal niet kan terugslaan.

Als wedstrijdsport stelt tafeltennis hoge lichamelijke en mentale eisen aan de spelers, anderzijds is het voor miljoenen mensen in de hele wereld een ontspannende tijdspassering.

Datum vanwege het uitroepen door de Verenigde Naties en het IOC van 6 april als de Internationale Sportdag (International Day of Sport for Development and Peace).