Nieuws

60 jaar Play Fair!

13 mei 1960 – 13 mei 2020

Onze tafeltennisvereniging bestaat 60 jaar! Wat een groot feest had moeten worden onder normale omstandigheden. Er is lang voor gespaard en de jubileumcommissie was al lang bezig met voorbereidingen en had een prachtig programma in elkaar gezet. Voor het Oud-leden toernooi op vrijdag 15 mei druppelden al een tijdje de aanmeldingen binnen en veel leden hadden zich aangemeld voor de feestavond in de jaren 60-style. De jeugd verheugde zich op de komst van MJ-tafeltennis die zaterdag 15 mei met een prachtige tafeltennisspeeltuin het Spant zou sieren.

Al deze plannen worden een jaar doorgeschoven! En wat kunnen we nu dan doen?

Even terugblikken op 60 jaar Play Fair, hoe is het begonnen?, wie waren daarbij, wie zijn van grote betekenis geweest voor de club, welke hoogtepunten heeft de club meegemaakt? We duiken in de geschiedenis en starten met een woordje van Dhr. L. van Dueren, 1e Voorzitter van Play Fair.

Hoe “het” begonnen is? Tja, Leimuiden rond 1960: een aardig dorp; de oude kern en een kleine uitbreiding in een (de) kuil. En natuurlijk de verspreide boerderijen!

Een dorp met een prima zangvereniging, een toneelvereniging, een gymnastiekclub; echter géén fanfare, géén voetbalclub, laat staan een tennis-, hockey- of tafeltennisclub!

De eerste gesprekken tussen Kapelaan van Rijn en ondergetekende ging over de oprichting van een voetbalclub. Spoedig bleek echter, dat de gemeente (lees burgemeester) niet bereid was daaraan werkelijk wat te doen. Toen werden er alternatieven besproken en uit deze gesprekken is Play Fair geboren. Immers bij het bekendmaken van het idee een tafeltennisvereniging op te richten kwamen er veel en leuke reacties. Verder was er een zaal beschikbaar (het parochiehuis) en kwam er een financiële impuls van het kerkbestuur. En wat uiterst belangrijk was: er kwam een klein maar enthousiast kader met o.a. Mars de Rijk (wat een inzet!) en Harry Heuzen (steeds enthousiaster). 

Dit stukje heeft Dhr. van Dueren geschreven voor ons 25 jarig jubileum. En velen weten hoe dit verder is gegaan. Door een verhuizing is de Dhr. van Dueren afgetreden als Voorzitter en werd Mars de Rijk Voorzitter naast zijn werk voor de jeugd. Want wie is er nou niet bij Mars begonnen met trainen. Toen hij het stokje overgaf aan Ruud Mollers zaten er 24 jaren Voorzitterschap erop. Zo heeft Play Fair altijd een goed draaiend bestuur gehad dat in de loop van zoveel jaren, samen met de vele enthousiaste leden,  verschillende hoogtepunten hebben gerealiseerd. Wat denkt U van:

 • 40 jaar Rommelfair
 • het 6-landen kadettentoernooi
 • de hereninterlandwedstrijd tegen Italië
 • de kwart- en halve finales van de Nationale Jeugd Meerkampen
 • de kampweekenden
 • de uitwisseling met Franse tafeltennissers (1988) en later met 2 Apeldoornse verenigingen
 • de acties langs de deuren met eerst kerststukjes, later kerstbroden en de laatste jaren de stroopwafels
 • en natuurlijk de vele kampioenen die er in de loop van 60 jaar zijn geweest.
 • en welke vereniging heeft zijn eigen clublied (2 zelfs)!

We hopen nog lang voort te kunnen als tafeltennisvereniging in Leimuiden!

Hieronder stukjes geschiedenis in afbeelding!

Twee Koninklijke onderscheidingen bij Play Fair

In navolging van Mars de Rijk, Ruud Mollers, Hans van Leeuwen en Antoinette de Jong, hebben nu ook Laura van der Meer en Piet van Egmond van Play Fair een koninklijke onderscheiding gekregen.

Laura is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, met de volgende motivatie:

“Al vanaf 1973 lid van Fair Play uit Leimuiden. Vanaf jonge leeftijd betrokken bij de organisatie van activiteiten voor de vereniging. Vanaf 1989 wedstrijdsecretaris. Na 30 jaar die taken vorig jaar overgedragen, nu tijdelijk wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Ook inzet voor de clubtoernooien, de redactie van het clubblad en bestuurslid pr & communicatie. Ook regionaal actief voor de tafeltennissport in verschillende rollen. Met een extra warm hart voor de para-tafeltennissport. Collectant voor het KWF. Inzet voor de lokale parochie, vooral voor het parochieblad en het federatieblad.”

Piet is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, met de motivatie:

“Zowel op nationaal als internationaal niveau actief als vrijwilliger. Heeft een grote rol gespeeld voor de Internationale Tafel Tennis Federatie. Hij adviseert en helpt de internationale materiaalcommissie van de bond om de kwaliteit van de sport op hoog niveau te houden door continue te zorgen voor advies over en gebruik van materialen die aan de internationale eisen voldoen. Ook op nationaal niveau profiteert de tafeltennissport van hem; al 40 jaar scheidsrechter. Inmiddels bijzonder ervaren en op het hoogste niveau. Brengt zijn kennis over op jonge scheidsrechters en beoordeelt collega-scheidsrechters. Ook op lokaal niveau actief als collectant bij de Hartstichting.”

 

Beiden werden vanmorgen gebeld door de burgemeester en op de hoogte gebracht van het besluit van de Koning. Vervolgens zijn ze door familie en vrienden in het zonnetje gezet en konden ze de felicitaties, bloemen en champagne van veel – virtueel – belangstellenden in ontvangst nemen.

Laura en Piet, namens de vereniging Play Fair en haar bestuur: van harte gefeliciteerd.

De Nieuwsbrief van april is verschenen

Logo Play Fair

Lees in deze uitgebreide nieuwsbrief alles over de gevolgen van de corona-crisis voor onze vereniging berichten van het bestuur, van de penningmeester en van de wedstrijdsecretaris.

Gelukkig is er ook nog wat positief nieuws! Onder andere over Tafeltennis Masterz en subsidie voor een speciaal toernooi dat Play Fair organiseert.

Ga nu aan de slag met Tafeltennis Masterz!

Vanaf nu kan iedereen die dat wil, zijn spelregelkennis oefenen en eventueel zijn Spelregelbewijs halen. Dat kon natuurlijk al, maar het is nu niet meer nodig om vooraf contact te leggen met het bondsbureau om als lid ingevoerd te worden in het systeem.

Hoe je kunt registreren en inloggen wordt uitgelegd op deze pagina.

Emailadressen
Alleen als we van jou een correct emailadres en je voornaam hebben, kan je als tafeltennisser aan de slag met TafeltennisMasterz. Lukt het registreren niet, neem dan eerst contact op met de ledenadministrateur van je club om te controleren of je actuele emailadres en je voornaam is ingevoerd in het administratiesysteem van de Nederlandse Tafeltennisbond. Ook voor het gebruik van de digitale ledenpas en het digitaal wedstrijdformulier is het noodzakelijk dat het correcte emailadres is gekoppeld aan je bondsnummer.

Nu de sport stil ligt, is het een goed moment om je spelregelkennis bij te spijkeren en eventueel je Spelregelbewijs te halen!

Stuur je juiste emailadres aan secretaris@ttv-playfair.nl.

Wereld Tafeltennis Dag!

Datum: maandag 6 april 2020
Land / gebied: Internationaal

Ping pong staat jaarlijks extra in de belangstelling op 6 april tijdens de ‘Wereld Tafeltennis Dag’ (World Table Tennis Day). Ingesteld in 2015 door de mondiale tafeltennisbond ITTF (International Table Tennis Federation).

Tafeltennis of pingpong is een sport waarbij twee of vier spelers een licht en hol balletje met een batje heen en weer slaan over een tafel met een net in het midden. Het doel van dit spel is de bal over het net te slaan op de tafelhelft van de tegenstander, op zo’n manier dat deze de bal niet correct of helemaal niet kan terugslaan.

Als wedstrijdsport stelt tafeltennis hoge lichamelijke en mentale eisen aan de spelers, anderzijds is het voor miljoenen mensen in de hele wereld een ontspannende tijdspassering.

Datum vanwege het uitroepen door de Verenigde Naties en het IOC van 6 april als de Internationale Sportdag (International Day of Sport for Development and Peace).

Bericht van de penningmeester

Logo Play Fair

Beste leden van Play Fair,

Het is jammer dat alle tafeltennisactiviteiten op dit moment geen doorgang kunnen vinden in verband met de coronacrisis. Maar onze gezondheid is belangrijker, dus houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid en de NTTB.

Het bestuur vroeg zich af wat de gevolgen hiervan zijn met betrekking tot onze contributie. Alle kosten lopen gewoon door, omdat die vaak zijn gebaseerd op vastgelegde contracten. Dit geldt ook voor de zaalhuur en de contributie aan de NTTB. Het hoofdbestuur van de NTTB heeft de verenigingen geadviseerd ook de contributie (zowel basis als competitieopslag) van de leden gewoon door te laten lopen.

Het bestuur heeft daarom besloten geen kortingen en tijdelijke stopzetting van de contributie te verlenen. Onze contributie loopt dus gewoon door.

De leden die door de coronacrisis getroffen worden in hun inkomsten en daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn de contributie te betalen willen wij toch enigszins tegemoet komen door een regeling treffen. Die houdt in dat de betaling van de contributie kan worden uitgesteld naar een later tijdstip, dan wel dat er – bij uitzondering – kwijtschelding wordt verleend voor een deel van de contributie. Wij verzoeken de leden die hiervoor in aanmerking willen komen contact op te nemen met onze penningmeester Emiel Bunck per email: penningmeester@ttv-playfair.nl.

 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie in deze spannende tijd toe: Blijf gezond!

Met vriendelijk groet,

Bestuur TTV Play Fair

Positief bericht in deze tijd!

Vorig jaar zijn we als vereniging het contact aangegaan met De Driemaster. Zij zijn een stichting vanuit de gemeente Kaag en Braassem die subsidie’s verstrekt aan heel veel verschillende doelen. Er is uitgebreid gesproken over hoe wij als vereniging daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Het belangrijkste uitgangspunt van De Driemaster is het feit dat wij iets voor de bewoners van Kaag en Braassem terug moeten doen.

Daaruit is het idee ontstaan om een toernooi voor onze buitenlandse medemens te organiseren. Dit toernooi is uitgebreid aanbevolen via verschillende wegen. De plaatselijke kranten, Social media, onze website en zelfs Kaag en Braassem radio heeft hier een artikel aan gewijd.

Dat heeft er toe bijgedragen om ons voor dit jaar een subsidie van € 500,- te verstrekken mits wij de actie herhalen en uitbreiden waar dat mogelijk is. We krijgen hulp van De Driemaster om dit toernooi nog meer onder de aandacht van de juiste groep mensen te brengen.

Daarom zal, zodra het competitieschema bekend is, een datum worden geprikt om dit toernooi weer op onze agenda te zetten.

Hopelijk is de hele crisis achter de rug en kunnen we dan met frisse energie weer aan de slag met onze sport!

Besluiten rondom het coronavirus

Logo Play Fair

Op 1 april jl. stond de bestuursvergadering in het teken van de gevolgen van de corona-crisis voor onze vereniging.

Competitie

Het meest in het oog springende gevolg weten we natuurlijk allemaal: de voorjaarscompetitie is gestopt en zal niet worden hervat. Er zullen geen promoties of degradaties zijn. Iedereen zal in de najaarscompetitie 2020 in principe in dezelfde klasse spelen. Uiteraard kunnen er wel teamwijzigingen plaatsvinden.

Trainingen

De trainingen zullen ten minste tot 28 april niet doorgaan. Pas eind april wordt besloten of de zaal weer opengaat en de trainingen hervat kunnen worden tot de zomersluiting. Dus héél misschien in mei of wellicht in juni kunnen we nog even spelen. Tegen die tijd volgt nader bericht.

Agenda

De volgende besluiten zijn genomen ten aanzien van de agenda:

 • De Algemene Ledenvergadering wordt verschoven naar maandag 7 september 2020.
 • De Rommelfair wordt verschoven naar zaterdag 10 oktober 2020.
 • De viering van ons 60-jarig jubileum, inclusief het oud-leden toernooi, wordt een jaar doorgeschoven en zal worden gehouden in het volgende voorjaar. Vooralsnog is dat vastgelegd voor het weekend van 28 en 29 mei 2021.
 • Het Familietoernooi van 6 juni dit jaar wordt geannuleerd en over een jaar opnieuw georganiseerd.

Financiën

Ten slotte is er uitgebreid gesproken over de financiële gevolgen voor de vereniging, met name omdat het duidelijk is dat de zaalhuur vooralsnog gewoon geïnd zal worden. De penningmeester zal de gevolgen daarvan in een bericht in de nieuwsbrief toelichten.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Het bestuur, Emiel, Antoinette, Laura, Sabine, Hans

Een gezellige druk KinderTafelTennisFeest

Woensdagochtend waren er 8 aanmeldingen voor het KinderTafelTennisFeest. Uiteindelijk toch 20 kinderen die hebben deelgenomen aan dit jaarlijkse gebeuren. Dat kostte de organisatie enige flexibiliteit om het één en ander in te delen.

Uiteindelijk begonnen we na een goed kwartiertje aan het echte toernooi. De kinderen hadden zich al lekker warm gespeeld, de prijzen stonden klaar, de tafels stonden klaar en uiteindelijk ook de pouletjes die gespeeld gingen worden.

5 deelnemers uit groep 3 en 4 hebben zich uitgeleefd op de spelletjes waarmee ze punten konden verdienen. Leuke en lastige spelletjes, zeker als er nog niet zoveel ervaring is met tafeltennis.

Groep 5 en 6 had 8 deelnemers die over 2 pouletjes van 4 werden verdeeld. De twee beste van de poules speelden daarna in de finalepoule en de 2 minste in de verliezerspoule. Daar werden uiteindelijk ook weer spannende wedstrijden gespeeld.

Groep 7 en 8 speelden een 7-kamp. Die lekker door elkaar werd gespeeld omdat er een deelnemer na een half uurtje nog wilde instromen. Natuurlijk kan dat. Schema omgegooid en door….

Hier speelden de kinderen om het gemaakte aantal punten. Na iedere game kwamen de kinderen enthousiast de stand doorgeven wat voor de organisatie net aan bij te houden was. Op het eind moest er toch druk geteld worden want de uitslagen zaten heel dicht bij elkaar.

Onze leden zijn natuurlijk in alle groepen de beste geworden maar die vielen vandaag niet in de prijzen. Zij hebben zojuist met de clubkampioenschappen zelf mooie prijzen in de wacht gesleept. De echte prijzen waren voor de deelnemers van buitenaf. Deelnemers uit Leimuiden, Woubrugge en Warmond.

Hier volgt nog eens de prijswinnaars: Groep 3 en 4

 1. Sarah
 2. Meryem

Groep 5 en 6:

 1. Jari
 2. Stacey

Groep 7 en 8:

 1. Rico
 2. Karel

Fenna won nog een mooie setje batjes en balletjes voor haar deelname.

 

 

 

 

 

 

Er is belangstelling voor de cursus die Lennert en Bjorn gaan organiseren. De eerste zaterdag is op 15 februari om 10.00 uur. Zijn er nog kinderen die hier aan willen deelnemen dan kunnen zij zich nog melden bij pr@ttv-playfair.nl.

De eerste winterclubkampioenschappen zijn een feit!

In de geschiedenis van bijna 60 jaar Play Fair is het nog niet voorgekomen dat we in de winterperiode onze clubkampioenschappen organiseerden. Zondag 19 januari was het zover. De voorrondes dubbel waren al eerder gespeeld en in dit weekend was het de enkel (vrijdagavond), de jeugd (zaterdag) en de finales op de clubdag. Zijn er voors en tegens? Altijd maar een grotere groep mensen bij het ontbijt en een goed bezette tribune bij de finales bevestigd toch wel dat dit hoogstwaarschijnlijk iets voor de toekomst gaat worden.